קטלוג מוצרים
סט צלחות קורנינג דגם 100
סט דזלינג וויט 18 חלקים CORELLE
סט צלחות קורנינג דגם 117
סט אנצ'נטד 18 חלקים CORELLE
סט צלחות קורנינג דגם 060
סט 18 צלחות corelle -white flower
סט צלחות 200 Faenza
קורל - קורנינג IMPRESSION
סט צלחות Bella Faenza 312
קורל - קורנינג IMPRESSIONS
סט צלחות Splendor Round 210
קורל - קורנינג IMPRESSIONS
סט צלחות savvy shades grey 062
קורל - קורנינג סדרת IMPRESSIONS
סט צלחות קורל CORELLE-Bluberry
סט בלוברי 18 חלקים CORELLE Impressions
סט צלחות קורל CORELLE Sandston
סט בלוברי 28 חלקים CORELLE Impressions
סט צלחות קורל CORELLE-Whisper
סט בלוברי 19 חלקים קורל Impressions
סט צלחות קורל Garden Sketch
18 חלקים CORELLE קורל
סט צלחות קורנינג דגם 011
סט ווטר קולורס 18 חלקים CORELLE
סט צלחות קורנינג דגם 00T
סט 18 חלקים CORELLE
סט צלחות קורנינג דגם 012
סט קוסטאל בריז 18 חלקים CORELLE
סט צלחות קורנינג דגם 050
סט טקסטר ליוום 18 חלקים CORELLE
סט צלחות קורנינג דגם 052
סט פינק טריו 18 חלקים CORELLE
סט צלחות קורנינג דגם 053
סט אנהנסמנט 18 חלקים CORELLE
סט צלחות קורנינג דגם 057
סט פיוטר 18 חלקים CORELLE
סט צלחות קורנינג דגם 059
סט ליווס 18 חלקים CORELLE
סט צלחות קורנינג דגם 333
סט אירוסים 18 חלקים CORELLE
סט צלחות קורנינג דגם 381
סט אבאנדס 18 חלקים CORELLE
סט צלחות קורנינג דגם 382
סט מיראז' 18 חלקים CORELLE
סט צלחות קורנינג דגם 505
סט קאלאווי 18 חלקים CORELLE

 

twitter Facebook